tirsdag den 26. august 2014

Mad gør glad i Nyborg

Ældre i Nyborg Kommune sender kommunens madservice på ældreområdet til tops i ny undersøgelse. God mad giver glade maver i Nyborg Kommune. En ny brugertilfredshedsundersøgelse af madservice på ældreområdet viser, at ældre i eget hjem, på plejecenter og i Madhusets caféer overordnet er meget tilfredse med Madhusets madservice. Rambøll har foretaget undersøgelsen, hvor i alt 514 ældre har været inviteret til at deltage. 80 % har medvirket ved at besvaret spørgsmål enten via spørgeskema, telefoninterview eller personlige interviews.

Stor overordnet tilfredshed
Undersøgelsens resultater viser set, at der er stor overordnet tilfredshed med maden i Nyborg Kommune. Eksempelvis mener 89 % af de adspurgte, at middagsmåltidet er godt eller meget godt, og 88 % mener, at smørrebrødet er godt eller meget godt. Ifølge 80 % af borgere i eget hjem er portionsstørrelserne passende, mens 13 % mener, at de er for store. Smag, konsistens, udseende og variation scorer højt på tværs af de tre borgergrupper; et resultat, der går i god tråd med Madhusets målrettede arbejde med kvalitet og konsistens. I den forbindelse er der bl.a. investeret i to nye ovne, der giver mulighed for at stege kødet mere mørt, så det er lettere at tygge.

Pejlemærker for fremtiden
Madhusets leder Ida Skjold Andersen understreger, at undersøgelsen ikke bevirker, at der nu hviles på laurbærrene: - En undersøgelse som denne giver mulighed for at lytte koncentreret til vores brugere og er med til at sætte pejlemærker for vores fremtidige arbejde. - Et eksempel herpå er, at borgere i eget hjem vurderer variation i maden lavest blandt de tre borgergrupper. Ifølge Ida Skjold Andersen tyder det på, at borgerne ikke kender til de mange valgmuligheder. Derfor vil Madhuset fremadrettet bl.a. sætte fokus på, at borgere får mere information om variation i måltiderne, hvor er f.eks. er ni forskellige hovedretter pr. uge og en variation over ni uger. Derudover sammensættes menuerne efter en sommer- og en vinterplan.

Stor ros til dygtige medarbejdere
Undersøgelsens positive resultater giver anledning til roser fra ældrechef Pia Ulv Helleland: - Det vidner om, at vi har nogle dygtige medarbejdere og ledere i Madhuset, der hver dag leverer god mad. Jeg ved, at de fortløbende har fokus på at forbedre kvalitet og oplevelser omkring måltiderne, og det, kan vi nu se, bærer frugt.

Læs mere her

tags: interview, Nyborg, Rambøll, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar