fredag den 27. maj 2016

Æblers C-vitaminindhold stabilt gennem generationer


Når forbrugere i dag sætter tænderne i et Ingrid Marie æble, får de cirka lige så meget C-vitamin fra frugten, som deres bedsteforældre gjorde for 65 år siden. Det viser tal, som DTU Fødevareinstituttet publicerer i forbindelse med den fjerde internationale vitaminkonference, der bliver holdt i København den 25.-27. maj 2016. Det gennemsnitlige C-vitaminindhold i æbler på det danske marked har generelt været relativt stabilt siden starten af anden verdenskrig.De danske dyrkningsforhold for frugt og grøntsager er undertiden blevet beskyldt for at udpine jorden med et faldende vitamin- og mineralindhold i de dyrkede afgrøder til følge. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har løbende undersøgt danske fødevarers indhold af vitaminer og mineraler og kan ikke finde belæg for den påstand.

Stabilt C-vitaminindhold i æbler gennem tiden
En analyse fra DTU Fødevareinstituttet af det gennemsnitlige C-vitaminindhold i forskellige æbler på det danske marked gennem 75 år viser f.eks, at indholdet er stor set uændret over tid. Et Ingrid Marie æble i 1951 havde eksempelvis et C-vitaminindhold på 5,2 gram mod 6,1 gram i 2005.

Selvom det gennemsnitlige C-vitaminindhold for bestemte sorter er stort set uændret over tid, er der store variationer mellem sorterne: Eksempelvis har madæblet Bramley og spiseæblet Discovery et højere indhold, mens det i spiseæblet Spartan, som var på markedet i 1980'erne, er lavere.

Fødevarer med optimalt vitaminindhold
Det er sundt at spise æbler. Afhængig af sorten bidrager 100 gram æble med 5-30% af det anbefalede daglige C-vitamin indtag for et voksent menneske. Til sammenligning er der dog cirka dobbelt så meget C-vitamin i en appelsin som i æblet med det højeste indhold på det danske marked.

DTU Fødevareinstituttet forsker i måder at øge det naturlige indhold af vitaminer i både fødevarer og dyrefoder gennem bioberigelse. I bioberigelse bliver produktionsprocesserne tilpasset, så vitaminindholdet optimeres uden direkte tilsætning af vitaminer under fødevare- eller foderproduktionen. Det er muligt at anvende bioberigelse i produktion af både planter og animalske produkter.

Læs mere – Vitaminer i 100 år
Data om æblers C-vitaminindhold stammer fra 12 studier gennemført i perioden 1939-2016, hvor i alt 1.405 prøver er analyseret. De indgår i en e-artikel, som DTU Fødevareinstituttet hermed publicerer i forbindelse med den 4. internationale vitaminkonference, der bliver holdt i København den 25.-27. maj 2016.

Læs mere her

tags: København, jorden, 2016, DTU, Discovery, Fødevarestyrelsen, vitaminer, mineraler, frugt, æble,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar