mandag den 13. september 2010

Forbrugerinformation om sammenblanding af hakket kød

DR har konkluderet, at der er forkert kød i op i mod hver anden pakke hakket kød, altså at der er svinekød i oksekødet og omvendt. Det baseres på en stikprøvekontrol, som Fødevarekontrollen har gennemført i denne måned.

Coop har modtaget rapporter om 4 tilfælde i henholdsvis SuperBrugsen og Kvickly. Af Fødevarekontrollens liste, som den har givet til DR, er der fundet problemer i 86 butikker, heraf er de 8 Kvickly og SuperBrugsen.

Det er forståeligt, hvis nogle forbrugere bliver bekymrede, når det fremstilles som om der er noget andet kød i pakkerne, end det fremgår af emballagen. Men der er ingen grund til den bekymring. Det der konkret sker, er følgende:

1. Først hakkes der oksekød og kalvekød
2. Kødhakkeren tømmes og renses
3. Der hakkes svinekød og de første kilo tages fra

Når der alligevel kan konstateres spor af oksekød i svinekødet, skyldes det, at små rester trods rensningen stadig kan befinde sig i kødhakkeren. Det udløser en 2´er Smiley, når Fødevarekontrollen konstaterer dette. Når det sker, benytter butikken lejligheden til at forbedre rengøringen yderligere.

Men der er altså ikke tale om en bevidst sammenblanding af kødet, men kun meget, meget små utilsigtede rester.

I Fakta, Irma og de fleste Dagli´Brugsen hakkes der slet ikke kød, hvorfor denne problemstilling ikke eksisterer her.

Fødevarekontrollen har kun i 4 tilfælde orienteret Coop. De har heller ikke orienteret Coop om de tilfælde, hvor der ikke har været konstateret nogle problemer. Det er yderst kritisk.

Dertil kommer, at Coop har konstateret markante fejl i Fødevarestyrelsens håndtering. Således har Fødevarekontrollen påstået at have fundet ikke-deklareret kød i SuperBrugsen Maribo. Denne butik hakker ikke selv kød og Fødevarekontrollen har slet ikke udtaget prøver til kontrol i butikken. Den 9. december har butikken modtaget besked fra Fødevareregion Øst, som erkender at det var en fejl at butikken blev sammenkædet med et analysesvar. Erkendelsen kommer først efter, at butikken gentagne gange har klaget. Den 11. december modtager butikken ikke desto mindre igen brev fra Fødevarestyrelsen, som hævder, at der er fundet ikke deklareret kød i butikken, altså 2 dage efter, at de har erkendt, at der ikke er foretaget nogen kontrol i butikken. Spørgsmålet er så om andre prøver også er forkert registreret.

Coop bestræber sig til det yderste for at have et åbent og konstruktivt samarbejde med myndighederne for at sikre størst mulig fødevaresikkerhed.

Men det er ikke befordrende, når så myndighederne fremturer med graverende fejl som denne, og offentliggør kontrollrapporter til medierne, før de berørte butikker er orienteret.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar